Encyklopedický slovník

Aktívny odpor

Aktívny odpor je ... Čo je aktívny odpor?

aktívny soprotivlenievelichina charakterizujúce odpor obvodu (alebo jeho časť) k elektrickému prúdu spôsobené nevratné premeny elektrickej energie na iné formy (hlavne na teplo). Merané v ohmoch. * ACTIVE SOPROTIVLENIEAKTIVNOE PROTI množstvo charakterizujúce odpor obvodu (alebo jeho časti) do elektrického prúdu v dôsledku nevratnej premeny elektrickej energie na strane druhej. Formy (s výhodou v teplo). Merané v ohmoch.

encyklopedický slovník. 2009.