Encyklopedický slovník

Je aktívna miesto

Aktívne miesto - to je ... Čo je to aktívny miesto?

aktívny tsentrv enzymológia - časť v molekule enzýmu, ktorý spolupracuje priamo s podkladom , Štruktúra aktívnych centier aminokyselín obsahuje funkčné skupiny (histidín, cysteín, serín, atď), rovnako ako v mnohých prípadoch atómov kovov a koenzýmy. V imunológii je časť molekuly protilátky, ktorá sa viaže na antigén. * ACTIVE TSENTRAKTIVNY CENTER in Enzymology - časť v molekule enzýmu, ktorý spolupracuje priamo s podkladom. Štruktúra aktívnych centrum aminokyselín obsahuje funkčné skupiny (histidín ( cm. histidín), cysteín, serín, atď.), Rovnako ako v mnohých prípadoch atómy kovov a koenzýmy. V imunológii je časť molekuly protilátky, ktorá sa viaže na antigén.

encyklopedický slovník. 2009.