Akrostické je ... Čo je akrostické?

AKROSTYKH -a; m. [gréčtina. akrostichis - z àkros - up a stichos - riadok]. Lit. Báseň, v ktorej sú počiatočné písmená číslic. slovo, fráza alebo meno, zvyčajne slúžiace ako iniciácia. * * * Acrostic (grécke akrostichís, doslova -. Kraestishie), báseň, v ktorom prvé písmená veršov (linky) tvorí slovo alebo frázu (často meno autora alebo príjemca básne). * * * AKROSTIHAKROSTIH (grécke akrostichis, listy - .. Kraestishie), báseň, v ktorom prvé písmená veršov (linky) tvorí slovo alebo frázu (často aj meno autora alebo príjemca básne).

encyklopedický slovník. 2009.