Akvizície - je ... Čo je akvizície?
styazh'anie ( Rim 20: 28; Pr 10: 3; Jr 20: 5; Mic 4: 13), - akumulácia bohatstva získanie položiek .....

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.