Encyklopedický slovník

Akadémia lekárskych vied ZSSR

Akadémia lekárskych vied ZSSR - to je ... Čo je Akadémia lekárskych vied ZSSR?

Akadémia lekárskych vied ZSSR. v článku ruskej akadémie lekárskych vied. * Academy of Medical Sciences SSSRAKADEMIYA lekárskych vied (AMS ZSSR), vyšší lekárske výskumné inštitúcie v ZSSR 1944-91 (Moskva); v roku 1992 bola transformovaná na Ruskú akadémiu lekárskych vied ( pozri RUSKÁ AKADÉMIA MEDICÍNSKEJ VEDY (RAMS)).

encyklopedický slovník. 2009.