Biografický slovník

Abymelikovy

Abymelikovy - to ... Čo Abymelikovy?
Abymelikovy, Georgian kniežací rasa, ktorá vedie od štartu Ohanovicha A. Abel, postavený v kniežacom dôstojnosť ratifikácie gruzínskeho kráľa Irakli II. Rod A sa zaznamenal v časti V genealogickej knihy provincie Tiflis.

Biografický slovník. 2000.