Pohltivosti - A ... Čo je absorpčný koeficient?

absorpčné tok koeffitsientotnoshenie, absorbuje v závislosti na subjekte, na dopadajúce tok. Koeficient absorpcie α súvisí s odrazom koeficientom ρ a koeficientom prenosu τ vzťahom: α = 1-ρ-τ. * * * ABSORPČNÝ ABSORPČNÝ KOEFICIENT, pomer toku žiarenia absorbovaného daným telom k incidentnému toku. Absorpčná koeficient je spojená s koeficientom odrazu ( cm odrazivosti.) R a koeficient prenosu ( cm priepustnosť.) T podľa vzťahu: a = 1 - r - t.

encyklopedický slovník. 2009.