Encyklopedický slovník

Absolútne čierne telo

Absolútne čierne telo je ... Čo je úplne čierne telo?

sú absolútne čierne teleso, ktoré úplne absorbuje všetky elektromagnetické žiarenia, ktoré na ňom dopadajú; emisné spektrum absolútne čierneho tela je určené len jeho teplotou a rozdelenie energie v ňom spĺňa Planckov zákon o žiarení. Vlastnosti absolútne čierneho telesa sa vyznačujú zariadením pozostávajúcim z uzavretej dutiny, ktorej vnútorný povrch je zahriaty na teplotu T , s malým otvorom v porovnaní s rozmermi dutiny. * * * ABSOLUTNE ČIERNA TELA ČIERNA TELA, teleso, ktoré úplne absorbuje všetky elektromagnetické žiarenie, ktoré na ňom dopadá; emisné spektrum absolútne čierneho telesa je určené iba jeho teplotou a distribúcia energie v ňom spĺňa Planckov zákon o žiarení ( pozri PLÁNOVÉ PRÁVO ŽIARENIA). Vlastnosti absolútne čierneho telesa majú otvor v nepriehľadnom dutom tele. Pozri tiež Radiačná rovnováha ( pozri RADIÁCIA).

encyklopedický slovník. 2009.