Biografický slovník

Abryutsky Dimitry Stepanov

Abryutsky Dimitry Stepanov - A ... Čo je Abryutsky Dimitry Stepanov?
Abryutsky (Demetrii Stepanovich, 1796 - 1860) - duchovný spisovateľ, archpriest. Jeho diela: "History of the Church Starého zákona" (2. vydanie, St. Petersburg, 1854 ..), "História života na Zemi Krista Spasiteľa, božská zakladateľ novozákonnej cirkvi" (2. vydanie, St. Petersburg, 1854 ..), "vkladajú slová a prejavu" (St. Petersburg. , 1859).

Biografický slovník. 2000.