Biografický slovník

Aaron (AZ narcis)

Aaron (AZ narcis) - to je ... Čo je Aaron (AZ narcis)?
Aaron (AZ narcis) - Bishop z Archangeľsk a Kholmogory syn Kolomna kňaz, ktorý sa narodil v roku 1781. Bol žiakom moskovskej slovansko-grécko-latinskej akadémie, znal staré a nové jazyky a prekladal z angličtiny a nemčiny. V roku 1826 bol vysvätený biskupmi, v roku 1830 odišiel do dôchodku, zomrel v roku 1842.

Biografický slovník. 2000.