Deut. 11: 25 je ... Čo je to Deut. 11: 25?
Nikto nemôže stáť pred tebou. Hospodin, tvoj Bôh, pred tebou prinesie strach a chvenie do každej zeme, po ktorej kráčíš, ako ti povedal. Ex. 23: 27

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.