Deut. 10: 22 je ... Čo je to Deut. 10: 22?
Sedem duší prišli vaši otcovia do Egypta a teraz Hospodin, váš Bôh, vás urobil mnohými ako nebeské hviezdy. Gen. 46: 27

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.