Deut. 10: 20 je ... Čo je to Deut. 10: 20?
Pán, tvoj Boh, Fear [a] ho [jedna] , aby slúžil, a Jemu sa štiepi, a v mene jeho prisahať: Dt. 6: 13 Mat. 4: 10 Cibuľa. 4: 8

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.