Deut. 10: 19 je ... Čo je to Deut. 10: 19?
Láska vy teda cudzinca: za [sami] boli hosťami v egyptskej krajine.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.