Deut. 10: 12 je ... Čo je to Deut. 10: 12?
Takže, Izrael, čo Pán požaduje od vás, vášho Boha? S cieľom len sa bojí Pána, svojho Boha, chodiť po všetkých jeho cestách a aby si miloval ho, slúžiť Pánu Bohu svojmu z celého srdca svojho, a celou svojou dušou, Deuteronómium. 6: 5 Micah. 6: 8 Mat. 22: 37 Cibuľa. 10: 27

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.