Deut. 10: 11 je ... Čo je to Deut. 10: 11?
A Pán mi povedal: Vstaň, vezmi cestu pred ľuďmi [sim] ; Nech idú a držia krajinu, ktorú som prisahal svojim otcom, aby im dal.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.