Deut. 11: 10 je ... Čo je to Deut. 11: 10?
Pre krajinu, do ktorej ideš, aby ju do dedičstva, nie je ako krajiny Egyptskej, z ktorej ste vyšli, kde si zasial semä tvoje, napojená [ju] s pomocou noh, ako olivová záhrada; 3Tsar. 21: 2

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.