Deut. 10: 18 je ... Čo je to Deut. 10: 18?
súd sirote a vdove, miluje cudzinec, dávajúc mu chlieb a odev.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.