Deut. 10: 8 je ... Čo je to Deut. 10: 8?
V tom čase oddelil Hospodin pokolenie Léviho, aby nosili truhlu zmluvy Hospodinovej, aby stáli pred Hospodinom, aby mu slúžili, a požehnaj jeho meno, [ako to chodí] až do dnešného dňa ; Num. 3: 12 Num. 4:25 hod 18: 5, 7.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.