Deut. 10: 4 je ... Čo je to Deut. 10: 4?
A napísal na stoly, ako bolo napísané predtým, desať slov, ktoré vám Pán hovoril na hore od stredu ohňa v deň zhromaždenia, a Hospodin mi ich dal. Ex. 32: 16 Príklad. 34: 28. 9: 10

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.