Deut. 10: 2 je ... Čo je to Deut. 10: 2?
A napíšem na tablety tie slová, ktoré boli na predchádzajúcich stoloch, ktoré si zlomil; a dal ich do archy. Ex. 32: 19 Deut. 9: 10

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.