Deut. 10: 1 je ... Čo je to Deut. 10: 1?
Vtedy povedal mi Pán, Uteš si dve kamenné dosky podobné prvým, a vstup ku mne na vrch, a urob sebe truhlu dreva; Ex. 34: 1

The Bible. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.