Deut. 10: 17 je ... Čo je Deut. 10: 17?
Alebo Pán, váš Boh, je Boh bohov a Pán pánov, Boh veľký, silný a strašný, ktorý ani osoby, ani nevezme úplatného odmena, 2 Chrono. 19: 7 Práca. 34: 19 Jer. 32: 19 koná. 10: 34 1Pet. 1: 17 Rím. 2: 11 Gal. 2: 6 Ef. 6: 9 Kol. 3: 25

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.