Deut. 10: 14 je ... Čo je Deut. 10: 14?
Hľa, s Hospodinom, svojím Bohom, nebesia a nebesia nebies, zem a všetko, čo je na ňom; Gen. 14: 19 3 Svet. 8: 27 Ps. 23: 1

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.