Deut. 10: 13 je ... Čo je to Deut. 10: 13?
Ak chcete zachovávať prikázania Pána a jeho stanovy, ktoré ja prikazujem dnes k tvojmu dobru.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.