2Cor. - to je ... Čo je to 2Cor. ?
( skratka ) v druhom Kor

Biblie. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.