1Par. 21: 12 je ... Čo je 1Par. 21: 12?
alebo tri roky - hlad, alebo tri mesiace budete sledujú svojich nepriateľov, a meč nepriateľov tvojich dotkol [k vám] ; alebo tri dni - meč Hospodinov a rana na zemi a anjel Pánov, ktorý zničil všetky hranice Izraela. Takže, zvážte, čo mi odpovedať, kto ma poslal so slovom.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.