1Par. 21: 10 je ... Čo je 1Par. 21: 10?
Choď a povedz Dávidovi: Toto hovorí Pán: tri [tresty] Navrhujem, vyhnite sa jednému z nich - a ja vám to pošlem.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.