1Par. 2: 9 je ... Čo je 1Par. 2: 9?
synov Ezrom, ktorí sa narodili s ním: Jerachmeel a Kelubai.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.