1Par. 2: 6 je ... Čo je 1Par. 2: 6?
synov Zara: Zimri, Efan, Heman, Chhalkol a Dara; všetkých päť.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.