1Par. 2: 51 je ... Čo je 1 Par. 2: 51?
Salma, otec Betlehema; Hareph, otec Bethfadera.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.