1Par. 2: 50 je ... Čo je 1Par. 2: 50?
To sú synovia Káleba, syna Húrovi, prvorodeného z Efratovho; Šoval, Kiriatův otec, Jarim; Josh. 9: 17

The Bible. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.