1Par. 2: 5 je ... Čo je 1Par. 2: 5?
Synovia Pérez: Esrom a Hamul.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.