1Par. 2: 46 je ... Čo je 1Par. 2: 46?
A Efá, konkubína Káleba, porodila Haran, Motsu a Gazzu. A Háran zplodil Gaza.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.