1Par. 2: 45 je ... Čo je 1 Par. 2: 45?
Syn Šammai Mahon a Mahon - otec Bét-Tsura.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.