1Par. 2: 43 je ... Čo je 1Par. 2: 43?
Synovia Hebronu: Kórach a Tappúcha a Rekem a Semy.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.