1Par. 2: 42 je ... Čo je 1Par. 2: 42?
Synové Káleba, brat Jerachmeelovho: Mesha, jeho prvorodený, je otec Zif; a synovia Mareša, otca Hebrona.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.