1Par. 2: 40 je ... Čo je 1Par. 2: 40?
Eleazáš porodil Sismai, Sismai porodil Salluma;

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.