1Par. 2: 33 je ... Čo je 1Par. 2: 33?
Synové Jonatánovi: Pelet a Zaza. Títo sú synovia Jerachmeelovi.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.