1Par. 2: 3 je ... Čo je 1Par. 2: 3?
Júdovci: Er, Onan a Šela - traja sa narodili jemu dcéry Shua Kanaána. A Ir, prvorodený Júdov, nebol veľmi dobrý v očiach Hospodinových, a zabil ho. Gen. 38: 2 Život. 38: 3

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.