1Par. 2: 28 je ... Čo je 1 Par. 2: 28?
Onamovi synovia boli Šammai a Jada. Synovia Šammai: Nadav a Avishoor.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.