1Par. 2: 27 je ... Čo je 1 Par. 2: 27?
synovia Ram prvorodený Jerachmeelovho boli Maac, Jamin a Éker.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.