1Par. 2: 25 je ... Čo je 1 Par. 2: 25?
Synovia Jerachmeelovho prvorodeného Ezromova boli prvorodený Ram, [pre ho] Vuna, Oren, Ozem a Ahijah.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.