1Par. 2: 24 je ... Čo je 1 Par. 2: 24?
Po smrti Ezrom v Caleba - Efraty, manželky Ezromova, Abia porodila mu Ashhura, otca Tekoe.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.