1Par. 2: 23 je ... Čo je 1Par. 2: 23?
Ale Gessurejským a vzal z nich dediny Jair, Kanat a mestečka jeho - šesťdesiat miest. Všetky tieto mestá sú synovia Machíra, otca Gileáda.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.