1Par. 2: 22 je ... Čo je 1Par. 2: 22?
Segub splodil Jair, a mal tri a dvadsať miest v krajine Gileáda.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.