1Par. 2: 20 je ... Čo je 1 Par. 2: 20?
Hur porodil Uriah, Uri porodil Veselija.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.