1Par. 2: 18 je ... Čo je 1 Par. 2: 18?
, Caleb syn Ezromova splodil deti Azuba jeho manželka [ich] , a Jerioth, a to sú synovia: Jesher, Šobab a Ardon.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.