1Par. 2: 17 je ... Čo je 1 Par. 2: 17?
Abigail porodil Amesa; Otec Amasa je Iefer, Ismaelit.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.