1Par. 2: 16 je ... Čo je 1Par. 2: 16?
Sestry boli Sarvie a Abigail. Synové Serújáš: Abišaj, Joáb a Hazael, tri.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.